Воедно законот исто така ќе создаде и правна конфузија, кога илјадници правни процедури ќе може да бидат блокирани или продолжени со месеци, што ќе доведе до хаотичност во институциите и општеството и ќе создаде тешкотии за сите граѓаните на државата.